Episode #7.12

episode

Episode #7.12

Director: Zhanna Kadnikova

Year: 2019

Season: 7, Episode: 12

Episodes: 275

Original Title: Episode #7.12
Director: Zhanna Kadnikova
Writer: Anton Zaytsev
Producer: Aleksandr Dulerayn , Aleksey Ageyev , Dmitri Kondratyuk , Evgeniy Nikishov , Artyom Loginov , Stanislav Tlyashev , Anton Shchukin , Anton Zaytsev , Olga Kurenkova , Dmitriy Pachuliya , Kseniya Savchenko , Natalya Kochetova , Aleksey Khrenov , Elena Pechishcheva , Darya Volchanskaya , Vladimir Morozov , Aleksandr Sineguzov
Type: episode
Year: 2019
Genres: Comedy
Cast: Nikolay Naumov , Mariya Shekunova , Vladimir Selivanov , Aleksey Bazanov , Stanislav Tlyashev , Valentina Mazunina , Marina Fedunkiv , Igor Oznobikhin , Zoya Berber , Anton Bogdanov , Dmitriy Zhuravlyov
Original Air Date: 09 Apr 2019
Akas: Épisode #7.12 (France, French title) , Folge #7.12 (Germany, German title) , Episodio #7.12 (Spain, Spanish title) , エピソード #7.12 (Japan, Japanese title) , Episódio #7.12 (Portugal, Portuguese title)
Production Companies: Good Story Media
Producer: Aleksandr Dulerayn , Aleksey Ageyev , Dmitri Kondratyuk , Evgeniy Nikishov , Artyom Loginov , Stanislav Tlyashev , Anton Shchukin , Anton Zaytsev , Olga Kurenkova , Dmitriy Pachuliya , Kseniya Savchenko , Natalya Kochetova , Aleksey Khrenov , Elena Pechishcheva , Darya Volchanskaya , Vladimir Morozov , Aleksandr Sineguzov
Production Manager: Dmitriy Pachuliya , Roman Khromov
Composer: Dmitriy Lanskoy
Music Department: Dmitriy Lanskoy
Season: 7
Episode: 12
Number of Episodes: 275
Episode of: Episode #7.12