Episode #2.73

episode

Episode #2.73

Director: Tsutomu Shibayama

Season: 2, Episode: 73

Episodes: 2064

Original Title: Episode #2.73
Director: Tsutomu Shibayama
Writer: William Winckler , Soubee Amako , Yoshio Urasawa
Type: episode
Genres: Animation, Action, Adventure, Comedy
Cast: Akiko Muta , Hiroko Emori , Teiyû Ichiryûsai , Ginzô Matsuo , Toshihiko Seki , Minami Takayama , Mayumi Tanaka , Sakura Tange , Mahito Tsujimura , Hiro Yûki , Chikao Ôtsuka
Akas: Épisode #2.73 (France, French title) , Folge #2.73 (Germany, German title) , Episodio #2.73 (Spain, Spanish title) , Episódio #2.73 (Portugal, Portuguese title) , Episodio #2.73 (Italy, Italian title)
Composer: Kôji Makaino
Animation Department: Fumiyo Kimura
Season: 2
Episode: 73
Number of Episodes: 2064
Episode of: Episode #2.73