Episode #1.1016

episode

Episode #1.1016

Director: Teruji Takahashi , Toshitaka Tsunoda

Season: 1, Episode: 1016

Episodes: 1427

Original Title: Episode #1.1016
Director: Teruji Takahashi , Toshitaka Tsunoda
Writer: Noboru Shiroyama , Satoshi Karatani , Hisatoshi Hiraya
Producer: Tatsuya Ono , Toshio Kobayashi
Type: episode
Genres: Biography
Cast: Akiko Takamura , Mitsuo Tone , Yûko Mita , Gara Takashima , Masaaki Tsukada
Akas: Épisode #1.1016 (France, French title) , Folge #1.1016 (Germany, German title) , Episodio #1.1016 (Spain, Spanish title) , エピソード #1.1016 (Japan, Japanese title) , Episodio #1.1016 (Italy, Italian title)
Producer: Tatsuya Ono , Toshio Kobayashi
Art Direction: Moritoshi Endô
Music Department: Kunio Miyauchi
Animation Department: Katsutoshi Kobayashi , Isao Kaneko
Season: 1
Episode: 1016
Number of Episodes: 1427
Episode of: Episode #1.1016