Duryodhan seeks Takshak's help

episode

Duryodhan seeks Takshak's help

Director:

Year: 2015

Season: 1, Episode: 189

Episodes: 198

Original Title: Duryodhan seeks Takshak's help
Type: episode
Year: 2015
Genres: Drama
Cast: Rohit Bharadwaj , Aham Sharma , Pooja Sharma , Arpit Ranka , Aarav Choudhary , Shaheer Sheikh , Praneet Bhatt , Shafaq Naaz , Vinay Rana , Thakur Anoop Singh , Lavanya Bhardwaj , Saurav Gurjar , Naveen Jingar
Original Air Date: 06 Sep 2015
Season: 1
Episode: 189
Number of Episodes: 198
Episode of: Duryodhan seeks Takshak's help