Determination and Presentation

episode

Determination and Presentation

Director:

Year: 2014

Season: 1, Episode: 18

Episodes: 50

Original Title: Determination and Presentation
Writer: Hikaru Katsuki
Producer: Izumi Nakazawa
Type: episode
Year: 2014
Genres: Animation, Comedy, Romance, Sport
Cast: Wataru Hatano , Tetsuya Kakihara , Yoshimasa Hosoya , Minako Kotobuki , Tomoaki Maeno , Asami Seto , Arisa Nishiguchi , Taishi Murata , Ryûichi Kijima , Yoshiyuki Shimozuma , Yui Kondô , Chisa Yûki , Mai Someya , Taiten Kusunoki , Mitsuru Miyamoto
Runtimes: 24
Original Air Date: 03 Aug 2014
Production Companies: Pierrot
Producer: Izumi Nakazawa
Animation Department: Chiyuki Tanaka , Masayuki Kôda , Henry Thurlow , Ai Mochida , Retsu Ôkawara , Mai Toda
Art Department: Pyeon-Gang Ho
Season: 1
Episode: 18
Number of Episodes: 50
Episode of: Determination and Presentation