Datsui shitsu no satsujin
movie

Datsui shitsu no satsujin

Director: Kensuke Sawa

Year: 1958

Original Title: Datsui shitsu no satsujin
Director: Kensuke Sawa
Writer: Yanagida Masaaki , Kei Takagi
Producer: Kenji Minemura
Type: movie
Year: 1958
Genres: Short
Cast: Michiko Sakyô , Keiko Tama , Kakuzô Iida , Chikao Ôtsuka , Yasuo Yamada
Runtimes: 43
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Black and White
Sound Mix: Mono
Original Air Date: 22 Nov 1958 (Japan)
Akas: 脱衣室の殺人 (Japan, Japanese title)
Production Companies: Nichibei Eiga
Distributors: Shintôhô Pictures
Producer: Kenji Minemura
Composer: Tatsuya Yoshino