Chetyrnadtsatyy film - Tot samyy Zhukov

episode

Chetyrnadtsatyy film - Tot samyy Zhukov

Director: Vladimir Sinelnikov , Igor Shevtsov

Year: 1999

Season: 1, Episode: 14

Episodes: 18

Original Title: Chetyrnadtsatyy film - Tot samyy Zhukov
Director: Vladimir Sinelnikov , Igor Shevtsov
Writer: Vladimir Sinelnikov , Igor Shevtsov
Producer: Vladimir Sinelnikov
Type: episode
Year: 1999
Genres: Documentary, History, War
Cast: Viktor Suvorov , Anatoliy Vasilev
Runtimes: 25
Original Air Date: 1999
Producer: Vladimir Sinelnikov
Art Direction: Natalia Zheltukhina , Boris Pervukin , Leonid Himmelfarb , Galina Belinskaya
Certificates: Russia:12+
Composer: Aleksandr Shevtsov , Anatoliy Vasilev
Camera and Electrical Department: Victor Dobronitsky , Dmitri Britikov , Evgeny Sveshnikov , Leonid Sokolnikov
Production Design: Boris Blank
Season: 1
Episode: 14
Number of Episodes: 18
Episode of: Chetyrnadtsatyy film - Tot samyy Zhukov