Champions Team VS Miyake Ken (V6)

episode

Champions Team VS Miyake Ken (V6)

Director:

Year: 2019

Season: 12, Episode: 5

Episodes: 523

Original Title: Champions Team VS Miyake Ken (V6)
Type: episode
Year: 2019
Genres: Game-Show
Cast: Ken Miyake , Shô Sakurai , Arashi , Jun Matsumoto , Satoshi Ohno , Masaki Aiba , Tomonori Jinnai , Ruriko Kojima , Keisuke Yoshida , Marbled Myojo , Kazunari Ninomiya
Runtimes: 28
Original Air Date: 31 Jan 2019
Season: 12
Episode: 5
Number of Episodes: 523
Episode of: Champions Team VS Miyake Ken (V6)