Big Transformation, roma! Aroma's Butler Exam!

episode

Big Transformation, roma! Aroma's Butler Exam!

Director: Yûta Tanaka

Year: 2015

Season: 1, Episode: 15

Episodes: 50

Original Title: Big Transformation, roma! Aroma's Butler Exam!
Director: Yûta Tanaka
Writer: Jin Tanaka
Producer: Tomoko Takahashi , Hiroaki Shibata , Yu Kaminoki , Shigehaki Doi
Type: episode
Year: 2015
Genres: Animation, Action, Adventure, Comedy, Drama, Family, Fantasy
Cast: Masumi Asano , Nao Tôyama , Yû Shimamura , Hibiku Yamamura , Shiho Kokido , Mitsuaki Madono
Original Air Date: 10 May 2015
Producer: Tomoko Takahashi , Hiroaki Shibata , Yu Kaminoki , Shigehaki Doi
Composer: Hiroshi Takaki
Editor: Yoshihiro Aso
Sound Crew: Takahisa Ishino , Naomi Hayashi
Music Department: Sayaka Mizuno , Rie Kitagawa , Karin Isobe
Animation Department: Yukiko Nakatani
Art Department: Yoshiko Sakuma , Ryutaro Masuda
Season: 1
Episode: 15
Number of Episodes: 50
Episode of: Big Transformation, roma! Aroma's Butler Exam!