Akko ni omakase!

tv series

Akko ni omakase!

Director:

Year: 1985

Original Title: Akko ni omakase!
Type: tv series
Year: 1985
Genres: Talk-Show
Cast: Takashi Fujii , Eiko Koike , Hikaru Ijûin , Yasuko Mitsuura , Aki Hoshino , Kunihiro Matsumura , Ryûta Mine , Megumi , Tetsurô Degawa , Akihiro Yoshimura , Adeyto , Harumi Nemoto , Akiko Wada , Yû Abiru , Becky , Hiroshi Shinagawa , Kunikazu Katsumata , Thomas Lynch , Yutaka Kobayashi , Hiroki Ando , Ai Haruna , Misa Hokari , Chiharu Niiyama , Takashi Matsuo , Ichirô Furutachi
Runtimes: 69
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Akas: Akko ni omakase! (Japan)
Production Companies: Tokyo Broadcasting System
Distributors: Tokyo Broadcasting System (TBS)
Series Years: 1985-