Akanechan vs Touhoku Zunko

episode

Akanechan vs Touhoku Zunko

Director: Tsuchinu

Year: 2022

Season: 1, Episode: 1044

Episodes: 1376

Original Title: Akanechan vs Touhoku Zunko
Director: Tsuchinu
Type: episode
Year: 2022
Genres: Comedy
Cast: Akane Kotonoha , Zunko Tohoku
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 03 Jan 2022
Akas: Akanechan vs Touhoku Zunko (Japan)
Season: 1
Episode: 1044
Number of Episodes: 1376
Episode of: Akanechan vs Touhoku Zunko