Ai no honoo faiyaa
episode

Ai no honoo faiyaa

Director:

Year: 1983

Season: 1, Episode: 36

Episodes: 42

Plot: After discovering that Yaeko has another boyfriend, Go decides to devote himself body and soul to music
Original Title: Ai no honoo faiyaa
Writer: Kaoru Tada
Producer: Hiroshi Takeda , Toshio Katsuta , Yasuhiro Tomita , Morihiro Kato
Type: episode
Year: 1983
Genres: Animation, Comedy, Family, Music, Musical, Romance
Cast: Mitsuko Horie , Isao Sasaki , Katsuji Mori , Yûko Mita , Masashi Amenomori , Takeshi Aono , Chiyoko Kawashima
Original Air Date: 22 Nov 1983
Production Companies: Toei Doga
Cinematographer: Kazuhiro Sano , Motoaki Ikegami
Producer: Hiroshi Takeda , Toshio Katsuta , Yasuhiro Tomita , Morihiro Kato
Art Direction: Motoyuki Tanaka
Composer: Nozomi Aoki
Editor: Ryohichi Toba , Masaaki Hanai
Sound Crew: Isao Hatano , Shuichi Mizuno
Miscellaneous Crew: Yoshiko Hara
Animation Department: Yasuhiro Yamaguchi , Yoshiyuki Yamamoto , Yûji Ikeda , Kazuko Katsui , Motoyuki Tanaka
Assistant Director: Jun'ichi Satô
Art Department: Nobutaka Nishizawa
Special Effects: Yasue Itasaka , Rumiko Suzushiro , Masayuki Nakajima
Season: 1
Episode: 36
Number of Episodes: 42
Episode of: Ai no honoo faiyaa