Abuni Jikoannji! Kyosuke-kun Henshinsun

episode

Abuni Jikoannji! Kyosuke-kun Henshinsun

Director: Osamu Kobayashi , Osamu Kobayashi

Year: 1987

Season: 1, Episode: 25

Episodes: 49

Original Title: Abuni Jikoannji! Kyosuke-kun Henshinsun
Director: Osamu Kobayashi , Osamu Kobayashi
Writer: Izumi Matsumoto , Isao Shizuya , Kenji Terada
Producer: Tôru Horikoshi , Reiko Fukakusa , Hideo Kawano
Type: episode
Year: 1987
Genres: Animation, Comedy, Drama, Fantasy, Romance
Cast: Satoko Kitô , Tôru Furuya , Eriko Hara , Chieko Honda , Masami Kikuchi , Chisato Nakajima , Keiichi Nanba , Ken'ichi Ogata , Chika Sakamoto , Katsumi Suzuki , Naoki Tatsuta , Kei Tomiyama , Michie Tomizawa , Hiromi Tsuru
Runtimes: 25
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 21 Sep 1987
Akas: Abuni Jikoannji! Kyosuke-kun Henshinsun (Japan)
Production Companies: Pierrot
Cinematographer: Hitoshi Kaneko
Producer: Tôru Horikoshi , Reiko Fukakusa , Hideo Kawano
Art Direction: Satoshi Miura , Mitsuki Nakamura
Composer: Shirô Sagisu
Editor: Shûichi Kakesu
Sound Crew: Katsumi Itô , Noriyoshi Matsûra
Miscellaneous Crew: Logan Rebholz , Masamichi Fujiwara , Yûji Nunokawa
Animation Department: Yoshihiko Takakura , Satoru Minowa , Shizuka Hayashi , Osamu Ichikawa , Jan Scott Frazier , Masako Gotô , Akemi Takada
Assistant Director: Minoru Shinbayashi
Art Department: Minoru Shinbayashi
Season: 1
Episode: 25
Number of Episodes: 49
Episode of: Abuni Jikoannji! Kyosuke-kun Henshinsun