'A magic tree' Part 1

episode

'A magic tree' Part 1

Director: Ivan Shabad

Year: 2021

Season: 1, Episode: 9

Episodes: 16

Original Title: 'A magic tree' Part 1
Director: Ivan Shabad
Writer: Georgiy Kirvalidze , Dmitriy Terekhov , Andrey Shcherbinin , Mikhail Trophimenko , Irma Gordienko , Fyodor Derevyanskiy , Tamara Karant , Artem Lyashenko
Producer: Timur Vaynshteyn , Vadim Ostrovsky , Ella Arkhangelskaya , Irina Bark
Type: episode
Year: 2021
Genres: Crime, Mystery, Thriller
Cast: Aleksandr Robak , Dmitriy Mulyar , Timur Efremenkov , Maria Zykova , Natalya Zemtsova , Alena Gorenko , Kirill Nazarov , Tatyana Kazyuchits , Ira Verbitskaya , Sanurzhan Suleimen , Valeriya Burduzha , Arseniy Robak , Pavel Gayduchenko , Vladimir Niskov
Original Air Date: 02 Mar 2021
Cinematographer: Pavel Trubnikov
Producer: Timur Vaynshteyn , Vadim Ostrovsky , Ella Arkhangelskaya , Irina Bark
Composer: Anton Gryzlov
Editor: Marina Vasileva
Costume Designer: Evgeniya Rublina
Production Design: Marfa Lomakina , Aleksandr Kharin , Igor Gembel-Zaykin
Season: 1
Episode: 9
Number of Episodes: 16
Episode of: 'A magic tree' Part 1