2019 Draft: Mr. VS Arashi + Nigarashi

episode

2019 Draft: Mr. VS Arashi + Nigarashi

Director:

Year: 2019

Season: 12, Episode: 39

Episodes: 523

Original Title: 2019 Draft: Mr. VS Arashi + Nigarashi
Type: episode
Year: 2019
Genres: Game-Show
Cast: Ken Miyake , Shô Sakurai , Arashi , Jun Matsumoto , Satoshi Ohno , Takahisa Masuda , Masaki Aiba , Dean Fujioka , Kazuya Kojima , Hironari Yamazaki , Tatsuya Ueda , Kei Inoo , Takashi Yoshimura , Ruriko Kojima , Yûsuke Inoue , Yûta Kishi , Hiromi Kojima , Asei Miki , Okubo Kayoko , Hidetaka Kano , Kazunari Ninomiya
Runtimes: 180
Original Air Date: 14 Nov 2019
Season: 12
Episode: 39
Number of Episodes: 523
Episode of: 2019 Draft: Mr. VS Arashi + Nigarashi